Krok 2: Konfigurujemy witryn?
Redaktor: Stefan Wajda   

Po zainstalowaniu Joomla! masz gotow? witryn? ze wszystkim, czego potrzebujesz. Trzeba j? tylko dostosowa? do swoich potrzeb - skonfigurowa?.

Zarz?dzanie Joomla!

Zarz?dzanie Joomla! odbywa si? za pomoc? przegl?darki internetowej. Zadania administracyjne wykonujemy na zapleczu. Natomiast zadania redakcyjne mo?na wykonywa? na stronie frontowej.

W pierwszym etapie tworzymy podstawy dzia?ania witryny: