Start arrow Sekcja - Lista arrow Joomla! Start arrow Krok 3: Ustalamy struktur? i system nawigacji
Krok 3: Ustalamy struktur? i system nawigacji PDF Drukuj Email
Redaktor: Stefan Wajda   

Dobra struktura to klucz do sukcesu: u?yteczno?ci witryny i satysfakcji internautów.

Architekura tre?ci witryny

Przejrzyst? struktur? witryny stworzysz w Joomla! dzi?ki w?asno?ciom pozycji menu i modu?ów. Pozycje menu generuj? dynamicznie tre?? g?ówn? - pojedyncze artyku?y lub ca?e dzia?y witryny. Modu?y udost?pniaj? nowo?ci, aktualno?ci, tematy pokrewne oraz inne wa?ne materia?y i us?ugi.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »