Start arrow Nowiny
Nowiny
articles.jpg To jest przyk?ad strony typu Lista - kategoria artyku?ów w sekcji. Lista mo?e by? poprzedzona - jak tutaj - opisem z ilustracj?. Tre?? opisu i ilustracj? ustalasz we w?a?ciwo?ciach sekcji.

Porównaj t? stron? z prezentacj? tych samych artyku?ów w formie Przegl?du artyku?ów w sekcji