Start arrow Sekcja - Przegl?d
Przegl?d wszystkich artyku?ów w sekcji
J! i projekty niekomercyjne PDF Drukuj Email
Redaktor: Micha? Sobkowiak   
22.10.2005.

Specjalnie dla wszystkich, którzy po?wi?caj? swoje starania i czas na rzecz dzia?alno?ci niedochodowej, obejmuj?cej niekomercyjne projekty autorskie, dzia?alno?? charytatywn? i cz??? sektora publicznego w oparciu o Joomla!, otwarto nowy dzia? oficjalnego forum Joomla! - Non-Profit Organizations & Joomla!.

Czytaj całość
 
Joomla! projektem roku! PDF Drukuj Email
Redaktor: Micha? Sobkowiak   
12.10.2005.

Joomla! zosta? uhonorowany dwoma presti?owymi nagrodami na Linux & Open Source Awards w Londynie.

Zmieniony ( 28.07.2007. )
Czytaj całość
 
Start Joomla.pl PDF Drukuj Email
Redaktor: Stefan Wajda   
26.09.2005.

26 wrze?nia 2005 ruszy? serwis informacyjny Polskiego Centrum Joomla! (Polish Core Joomla! Team) - http://www.joomla.pl lub krócej http://joomla.pl

Zmieniony ( 28.07.2007. )
Czytaj całość
 
Jest ju? logo! PDF Drukuj Email
Redaktor: Stefan Wajda   
20.09.2005.

W wyniku g?osowania nad jednym z pi?ciu najciekawszych i najpe?niej wyra?aj?cych ide? Jommla! projektów nasza spo?eczno?? ma swoje logo.

Zmieniony ( 28.07.2007. )
Czytaj całość